Mengikut amaun pelaburan minimum:
Mengikut tempoh pelaburan
Golden Phoenix
Jangkaan
hasil setiap tahun
28%
 • Pelaburan minimum 2900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 01.03.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
Twitter
Jangkaan
hasil setiap tahun
32-45%
 • Pelaburan minimum 2800 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 07.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Turbo
Jangkaan
hasil setiap tahun
47%
 • Pelaburan minimum 2400 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 01.03.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
GoPro
Jangkaan
hasil setiap tahun
24-27%
 • Pelaburan minimum 1700 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 12.04.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Iron Profit
Jangkaan
hasil setiap tahun
19%
 • Pelaburan minimum 3400 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 01.03.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
Apple
Jangkaan
hasil setiap tahun
25-31%
 • Pelaburan minimum 4500 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 11.05.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Hewlett-Packard
Jangkaan
hasil setiap tahun
26-29%
 • Pelaburan minimum 2800 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 11.05.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 90%
Alibaba
Jangkaan
hasil setiap tahun
34-38%
 • Pelaburan minimum 7900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 11.05.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Tripadvisor
Jangkaan
hasil setiap tahun
28-31%
 • Pelaburan minimum 3300 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 07.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
NVIDIA
Jangkaan
hasil setiap tahun
26-32%
 • Pelaburan minimum 9900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 11.05.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 75%
Guess?
Jangkaan
hasil setiap tahun
29-33%
 • Pelaburan minimum 2300 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 08.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Tesla
Jangkaan
hasil setiap tahun
39-41%
 • Pelaburan minimum 9200 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 11.05.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 70%
Michael Kors
Jangkaan
hasil setiap tahun
27-33%
 • Pelaburan minimum 4900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 11.05.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 90%
Hertz
Jangkaan
hasil setiap tahun
47-61%
 • Pelaburan minimum 3800 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 14.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Snapchat
Jangkaan
hasil setiap tahun
26-32%
 • Pelaburan minimum 2200 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 16.04.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 90%
Goodyear Tires
Jangkaan
hasil setiap tahun
28-31%
 • Pelaburan minimum 2600 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 14.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Microsoft
Jangkaan
hasil setiap tahun
21-23%
 • Pelaburan minimum 5100 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 07.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 90%
Xerox
Jangkaan
hasil setiap tahun
25-29%
 • Pelaburan minimum 2400 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 14.06.2018
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Perhatian!

Hasil produk yang ditunjukkan di dalam contoh dan prestasi kewangan yang lepas tidak menjamin keuntungan pada masa depan. Semua pelaburan adalah di dalam denominasi USD. Komisen bagi penciptaan satu produk pelaburan adalah 2% daripada pelaburan permulaan dan dikenakan ketika peluputan produk. Jangkaan hasil produk pelaburan diberi dalam bentuk peratusan tahunan.

Nota:

Komponen perlindungan pelaburan diperuntukan kepada produk-produk pendapatan tetap (Eurobond dan skim deposit di bank-bank terkemuka). NordFX tidak boleh dipertanggungjawab bagi sebarang potensi risiko yang berkaitan dengan kegagalan penerbit Eurobond atau kebankrapan atau kegagalan mana-mana bank dimana deposit dipegang.

Ikuti Kami