Mengikut amaun pelaburan minimum:
Mengikut tempoh pelaburan
Microsoft
Unjuran tahunan 27-29%
 • Pelaburan minimum 4800 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 03.04.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 75%
Phoenix
Unjuran tahunan 26%
 • Pelaburan minimum 3000 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 30.09.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
Michael Kors
Unjuran tahunan 23-27%
 • Pelaburan minimum 4900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 09.04.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Twitter
Unjuran tahunan 31-33%
 • Pelaburan minimum 2700 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 19.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Turbo
Unjuran tahunan 42%
 • Pelaburan minimum 3100 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 30.09.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
Apple
Unjuran tahunan 24-27%
 • Pelaburan minimum 5600 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 12.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 70%
Goodyear Tires
Unjuran tahunan 22-24%
 • Pelaburan minimum 2600 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 21.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
India Industry
Unjuran tahunan 15%
 • Pelaburan minimum 1900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 30.09.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
GoPro
Unjuran tahunan 21-25%
 • Pelaburan minimum 1700 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 18.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 75%
Industry
Unjuran tahunan 19%
 • Pelaburan minimum 2700 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 30.09.2019
Produk ini membayar suatu kupon jika harga saham berada di dalam suatu lingkungan yang telah ditetapkan. Jika tidak, kupon ini tidak akan dibayar tetapi masih boleh dibayar dalam tempoh masa yang berikutnya.
Hewlett-Packard
Unjuran tahunan 26-28%
 • Pelaburan minimum 1900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 15.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Tripadvisor
Unjuran tahunan 14-17%
 • Pelaburan minimum 2900 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 20.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 75%
NVIDIA
Unjuran tahunan 26-29%
 • Pelaburan minimum 6200 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 10.04.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 60%
Tesla
Unjuran tahunan 28-31%
 • Pelaburan minimum 7100 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 25.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 50%
Guess?
Unjuran tahunan 27-31%
 • Pelaburan minimum 2700 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 26.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Hertz
Unjuran tahunan 29-32%
 • Pelaburan minimum 2400 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 15.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Snapchat
Unjuran tahunan 25-27%
 • Pelaburan minimum 1500 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 22.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 80%
Xerox
Unjuran tahunan 25-29%
 • Pelaburan minimum 2700 USD
 • Tempoh pelaburan sehingga: 26.03.2019
 • Tahap Perlindungan Modal: 85%
Perhatian!

Hasil produk yang ditunjukkan di dalam contoh dan prestasi kewangan yang lepas tidak menjamin keuntungan pada masa depan. Semua pelaburan adalah di dalam denominasi USD. Komisen bagi penciptaan satu produk pelaburan adalah 2% daripada pelaburan permulaan dan dikenakan ketika peluputan produk. Jangkaan hasil produk pelaburan diberi dalam bentuk peratusan tahunan.

Nota:

Komponen perlindungan pelaburan diperuntukan kepada produk-produk pendapatan tetap (Eurobond dan skim deposit di bank-bank terkemuka). NordFX tidak boleh dipertanggungjawab bagi sebarang potensi risiko yang berkaitan dengan kegagalan penerbit Eurobond atau kebankrapan atau kegagalan mana-mana bank dimana deposit dipegang.

Ikuti Kami