Unjuran tahunan 21-25%
  • Pelaburan minimum 1700 USD
  • Tempoh pelaburan sehingga: 20.08.2019
  • Tahap Perlindungan Modal: 75%

GoPro adalah satu syarikat Amerika yang membuat kamera aksi dan aksesorinya, bagi tujuan penggunaan dalam sukan aktif. Permodalan pasaran $821.5 juta, dan bilangan pekerja 1.3 ribu orang. *

Sekuriti-sekuriti Asas GoPro
Matawang USD
Jangkaan hasil, % setiap tahun 21-25%
Amaun Pelaburan 1700 USD
Tarikh luput 20.08.2019
Paras perlindungan modal 75%
Kadar Penyertaan 0.5
Arah Pergerakan Harga Aset Asas dalam suatu kejatuhan harga

 

Produk ini membenarkan anda menyertai dalam penurunan harga aset asas di mana pelabur mengambil suatu amaun risiko yang terhad, seperti yang ditetapkan oleh paras perlindungan Modal.

Produk-produk ini direka khas untuk para pelabur konservatif. Pelabur sendiri boleh menentukan dan menghadkan risiko produk-produk ini. Oleh itu, produk-produk menawarkan peluang terbaik untuk menerima pendapatan yang tinggi secara relatif dan pada masa yang sama, meminimumkan kemungkinan kerugian modal.

*mengikut maklumat daripada laman web syarikat tersebut.

  • Suatu produk modal terlindung
  • Pelaburan minimum 1700 USD
BAGAIMANA PRODUK BEROPERASI

Apabila kontrak ditamatkan, harga permulaan aset asas, paras perlindungan Modal, dan kadar penyertaan akan direkodkan.

Risiko bagi pelabur dihadkan kepada amaun yang ditentukan oleh paras perlindungan Modal. Satu produk dengan paras perlindungan 100% membawa risiko yang paling rendah dan potensi hasil paling rendah.

Pembayaran kembali kepada pelanggan dikira mengikut formula berikut:
Pembayaran balik = Amaun pelaburan * Paras perlindungan Modal + Kadar Penyertaan * Perubahan harga - Komisen 
Dimana pelaburan permulaan diambil sebagai 100%, dan perubahan harga dikira seperti berikut (Harga Semasa - Harga Permulaan) / Harga permulaan * 100%

Komisen bagi penciptaan produk berstruktur adalah 2% daripada pelaburan permulaan dan dikenakan ketika peluputan produk.

Jika pada tarikh Luput, harga aset asas adalah lebih tinggi daripada harga permulaan, pelabur akan dibayar 100% daripada dana yang telah dilaburkan bersama satu pendapatan yang bersamaan dengan produk kadar penyertaan dan pertumbuhan aset asas. Sebaliknya, pelabur akan dibayar dana yang telah dilaburkan berdasarkan paras perlindungan Modal.

Semua produk sifat-sifatnya secara indikatif dan mungkin berubah mengikut keadaan pasaran.

Contoh:

1) Harga sekuriti asas bergerak dalam arah yang dipilih oleh pelabur.

Dalam kes ini, pelabur menerima amaun yang dilaburkan yang dikira dengan formula: 100% (pelaburan permulaan) * 75%  (paras perlindungan Modal) + 0.5  (kadar penyertaan) * 60%(perubahan harga) = 105%

2) Harga sekuriti asas bergerak arah berlawanan dan berakhir di bawah paras perlindungan Modal.

Dalam kes ini, pelabur menerima amaun yang dilaburkan yang dikira dengan formula: 100% (pelaburan permulaan) * 75%  (paras perlindungan Modal) = 75%

Perhatian!

Hasil produk yang ditunjukkan di dalam contoh dan prestasi kewangan yang lepas tidak menjamin keuntungan pada masa depan. Semua pelaburan adalah di dalam denominasi USD. Komisen bagi penciptaan satu produk pelaburan adalah 2% daripada pelaburan permulaan dan dikenakan ketika peluputan produk. Jangkaan hasil produk pelaburan diberi dalam bentuk peratusan tahunan.

Nota:

Komponen perlindungan pelaburan diperuntukan kepada produk-produk pendapatan tetap (Eurobond dan skim deposit di bank-bank terkemuka). NordFX tidak boleh dipertanggungjawab bagi sebarang potensi risiko yang berkaitan dengan kegagalan penerbit Eurobond atau kebankrapan atau kegagalan mana-mana bank dimana deposit dipegang.

Ikuti Kami