Pendapatan tahun sebelumnya 14%
  • Pelaburan minimum 500 USD
  • Tempoh pelaburan: 6 bulan ke 1 tahun
Dana Pro-Industry
Jenis dana MOTOROLA, NIKE, FERRARI, BOEING, PFIZER, HP INC, COCA-COLA, JOHNSON & JOHNSON, MCDONALD'S
Matawang USD
Unjuran tahunan 27%
Amaun minimum 500 USD
Tempoh pelaburan 6 bulan ke 1 tahun
Indeks harga dana**
Pro-Industry
  Jan. Feb. Mac Apr. Mei Jun Julai Og Sept. Okt. Nov. Dis. Year
2017 0,988 6 1,51 2,39 3,01 2,97 8,83 -0,43 0,1 4,71 1,34 1,94 33,4
2018 9,99 0,52 -4,56 3,6 2,61 -0,05 4,37 0,77 4,13 -4,5 -2,4 3,4 17,8
2019 13,4 10,5 -5,6 0,3 -5,4 5,5 -2,6 2,1 3,4 -5,9 4,1 -5,3 14,5
2020 2,4 -8,9 -3,2 0,7                 -9,0
Dana Pelaburan Pro-Industry merangkumi:
  • Portfolio seimbang di kalangan syarikat-syarikat utama, yang menerajui bidang kepakaran sendiri sejak dulu lagi
  • unjuran keuntungan maksimum, disebabkan oleh pemerhatian kekal terhadap pasaran serta kemas kini aset Dana yang pantas
  • dana akan dilabur hanya pada saham syarikat terkemuka dunia yang telah terbukti prestasinya bagi menyediakan perlindungan serta kecairan pelaburan
  • pengeluaran dana serta pemasukan deposit boleh dilakukan pada bila-bila masa dengan kos yang rendah, disebabkan oleh kecairan saham yang tinggi

Dana ini menyediakan pelaburan di bawah pengurusan sekumpulan pedagang profesional, bagi memastikan pulangan yang tinggi untuk tahun-tahun mendatang.

Fi bagi pengeluaran awal sebanyak 10% dari nilai aset semasa pengeluaran dibuat. Fi perolehan sebanyak 25% daripada keuntungan.

*hasil bagi tempoh 1 tahun.

**Laporan statistik dan butir-butir pengurusan telah disediakan atas permintaan pelanggan.

Perhatian!

Hasil produk yang ditunjukkan di dalam contoh serta prestasi kewangan sebelum ini tidak menjamin keuntungan pada masa depan. Semua pelaburan adalah di dalam denominasi USD.

Ikuti Kami